CNBC har talat med åtta anonyma källor på Apple som berättar att det de senaste månaderna har uppstått dålig stämning inom den grupp som jobbar med hälsoutveckling för Apple Watch och andra produkter.

Källorna påstår att vissa medarbetare mår bra och trivs medan andra känner sig åsidosatta och inte lyssnade på. Fyra av de åtta påstår att många som tog anställning i gruppen hoppades jobba på stora problem inom hälsoområdet, som medicinteknik, fjärrmedicin och hälsobetalningar. Istället har fokus varit på funktioner för huvudsakligen friska användare.

Tim Cook har sagt att han tror att hälsa i framtiden kan bli det område där Apple gör mest nytta för mänskligheten, och de åtta personer CNBC har talat med säger också att området fortfarande ses som strategiskt viktigt inom företaget.

Flera personer på viktiga poster i gruppen har slutat, och enligt CNBC:s källor handlar det huvudsakligen om olika åsikter om vilken inriktning Apple bör ha: Satsa på mer ambitiösa men riskabla projekt med större överinsyn från myndigheter eller förebyggande hälsa och allmänt välbefinnande.