Intel har sett ut att mer eller mindre ge upp försöken att följa ”Moores lag”, tumregeln som säger att tätheten för transistorer i integrerade kretsar dubbleras vartannat åt. Istället för ”tick-tock” började företaget släppa uppdaterade processorer med ”tick-tick-tock” – det vill säga en ökning av tätheten bara var tredje år.

Tidigare har mycket av den ökande tätheten i kretsarna kommit från tillverkning med mindre och mindre storlek på själva transistorerna, och avstånd mellan varje transistor. Det här börjar bli allt svårare att göra något åt, då tillverkningen har börjat närma sig den fysiska gränsen för hur smått det kan bli med kiselatomer.

Men TSMC, leverantör för bland annat Apples A-processorer, skriver i ett blogginlägg att vi inte behöver skrota regeln än.

Moores lag handlar trots allt inte om hur små transistorer är utan hur tätt de kan sitta totalt sett i ett system. TSMC:s Godfrey Cheng skriver att placering av minne närmare processorkärnor är ett sätt att öka tätheten, liksom packetering av olika komponenter i lager och inte minst 3d-kretsar.