2016 dömde EU-kommissionen Apple att betala Irland motsvarande cirka 150 miljarder kronor i kvarskatt. Irlands skattelättnader för Apple klassades av kommissionen som oförenliga med EU-rätt. Både Apple och irländska regeringen överklagade beslutet, och nu har EU-domstolen till slut satt ett datum då parterna möts i rätten.

Förhandlingarna ska hållas om en månad, 17 och 18 september i tribunalen – den lägre av de två instanserna i EU-domstolen.

Irlands regering säger i ett mejl till Bloomberg att den inte alls håller med om EU-kommissionens beslut och är fullt engagerat i fallet. Varken kommissionen eller Apple gav några uttalanden till Bloomberg.

Apples fall är inte det enda som EU-domstolen har att behandla. EU-kommissionen har även dömt Fiat Chrysler och Starbucks att betala kvarskatt till Luxemburg respektive Nederländerna och de besluten överklagades också.