Time Machine är Apples enkla backupsystem för Mac, som skyddar dig mot kraschade hårddiskar och oavsiktligen raderade filer. Många använder i dag både Time Machine och en annan backuplösning, till exempel onlinebackup. Det är bra – vi har alltid rekommenderat att du bör ha dina filer både på två olika platser och i minst tre kopior så att du även om en kopia går förlorad har två kopior.

Läs också: Så schemalägger du dina Time Machine-backuper

Om du då tänker att det kunde vara bra att backa upp både datorns innehåll och din Time Machine-hårddisk till en molntjänst eller exempelvis en nas-enhet bör du tänka om. Time Machine-diskar lämpar sig nämligen synnerligen dåligt för att kopieras över huvud taget.

Det är i sig inget fel på att säkerhetskopiera en säkerhetskopia. Problemet med just Time Machine är hur Apples har konstruerat det rent tekniskt.

Time Machine

Time Machine använder ett genialt system för att skapa fullständiga kopior av allt du har på Macen utan att ta upp all plats på backupdisken det normalt skulle göra. Den gör det genom att använda så kallade hårda länkar. En fil som ligger oförändrad i din hemmapp skapar en ny hård länk varje gång Time Machine utför sin säkerhetskopiering, men varje sådan kopia pekar på samma fysiska data på disken.

När Time Machine gallrar bort en gammal backup raderas en av dessa länkar, men inte de faktiska ettorna och nollorna. Så länge det finns minst en hård länk (en ”kopia”) av filen kvar försvinner ingenting.

Tack vare hårda länkar växer Time Machine-arkiv väldigt långsamt för de flesta användare. Flera månaders backuper tar tillsammans kanske inte ens upp dubbelt så mycket plats som en fräsch backup.

Men om du kopierar en Time Machine-volym till en annan hårddisk formaterad i ett annat format (till exempel med en molnbackuptjänst) finns inget stöd för de här hårda länkarna och varje kopia av filerna tar upp hela sitt utrymme, precis som om du kopierar en fil i en mapp till en annan mapp.

Hårda länkar är perfekta för Time Machine, men du kan inte enkelt skapa dem på egen hand. Det är bra, för om du skulle gå in och ändra något i en sådan fil påverkar det så klart alla andra kopior av filen eftersom dessa bara är länkar till den underliggande datan.

Håll Time Machine-backuperna åtskilda

Ett problem du kan stöta på även om du inte har för avsikt att säkerhetskopiera Time Machines backuer är att andra filer på samma hårddisk inte går att säkerhetskopiera. Backblaze till exempel utesluter automatiskt hela volymer där det ligger Time Machine-backuper.

Partitionera
Ge Time Machine en helt egen hårddisk, eller åtminstone en egen partition som här.

Därför (och av andra skäl) är det bäst att ha Time Machine-backuper på en egen hårddisk eller åtminstone volym/partition där du inte har något annat. Då kan du både enklare göra andra säkerhetskopior och även inkludera dessa filer i Time Machine-backupen om du vill (en backup på samma volym är så klart ingen ökad trygghet eftersom både originalet och kopian försvinner om hårddisken går sönder).

Det här gäller även om du har en rejält tilltagen nas-enhet som du mål för Time Machine. Du bör formatera den så att Time Machines säkerhetskopior ligger på en egen partition och allt annat på en annan (eller flera).