Apple presenterade under tisdagskvällen resultatet för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, det vill säga perioden april-juni.

Omsättningen under perioden uppgår till 81,4 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 59,7 miljarder dollar för motsvarande kvartal 2020. Med andra ord handlar det om en ökning på 36 procent.

Vinsten efter skatt uppgår till 21,74 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 11,25 miljarder dollar för motsvarande period 2020.

Vad gäller Iphone hamnade försäljningen på 39,57 miljarder dollar, vilket är 13,15 miljarder dollar mer än för ett år sedan.

I övrigt omsatte Apples tjänster 17,49 miljarder dollar, medan Mac stod för 8,24 miljarder dollar och Ipad 7,37 miljarder dollar. Resterande 8,78 miljarder dollar kommer från segmentet där Apple Watch, hörlurar och andra tillbehör ingår.