Apple presenterade under torsdagskvällen resultatet för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, det vill säga perioden april-juni.

Omsättningen under perioden uppgår till 83 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 81,4 miljarder dollar för motsvarande kvartal 2021. Med andra ord handlar det om en ökning på 2 procent, vilket innebär en ny rekordnotering för tredje kvartalet.

Vinsten efter skatt uppgår till 19,4 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 21,74 miljarder dollar för motsvarande period 2021. Här handlar det alltså om en minskning jämfört med förra året, vilket delvis kan förklaras med högre komponentpriser.

Vad gäller Iphone hamnade försäljningen på 40,7 miljarder dollar, vilket är 1,1 miljarder dollar mer än för ett år sedan.

I övrigt omsatte Apples tjänster 19,6 miljarder dollar, medan Mac stod för 7,4 miljarder dollar och Ipad 7,2 miljarder dollar. Resterande 8,1 miljarder dollar kommer från segmentet där Apple Watch, hörlurar och andra tillbehör ingår.

– Det här kvartalets rekordresultat är ett tydligt tecken på Apples ansträngningar att ständigt komma med nya innovationer, säger företagets vd Tim Cook i ett pressmeddelande.