Ju mer saker och ting förändras, desto mer förblir de likadana.

Så är vi här igen, ännu en gång debatterandes om en enda framstående Apple-anställds avgång betyder hela företagets undergång. Den här gången gäller det Apples extraordinära designer Jony Ive, som nu lämnar efter 30 år på företaget.

Reaktionerna när hans avgång offentliggjordes under slutet av juni var klart blandade. En del menade att Ive förkroppsligade ett Apple som tänkte för mycket form över funktion. Andra oroar sig över att Apple inte kommer kunna upprätthålla produktdesign i världsklass utan honom. Inget av det är helt sant.

Läs också! Analys: Var hade Apple varit idag utan Sir Jony Ive?

Jonathan Ive
Foto: Apple

Apple har förlorat många nyckelpersoner förr, och även om Ive må vara en Apple-profil i precis samma klass som Steve Jobs, är situationen inte dramatiskt annorlunda mot när några tidigare viktiga profiler lämnat företaget.

Sanningen är att Ive förmodligen har varit allt mer frånkopplad designarbetet på Apple under de senaste åren. Om det beror på utbrändhet, brist på inspiration eller en längtan efter att designa något annat än ännu en ny Iphone vet vi inte, men Ives avsked är enligt många rapporter en process som pågått sedan 2015, när Apple Watch var ”klar”.

Läs mer! ”Ive tog allt mindre ansvar de senaste åren”

Låt oss påminna om några profiler som lämnat Apple genom åren – och som inte lämnat företaget brinnande bakom dem.


Scott Forstall
Foto: AppleScott Forstall, 2011.

Scott Forstall

Minns du honom? Scott Forstall hade precis som Jony Ive en lång historia på Apple, först plockad från Next när det köptes av Apple år 1997. Forstall var instrumentell i en rad viktiga projekt på Apple, däribland Safari, Aqua-gränssnittet på Mac OS X samt – allra mest omtalat – han ledde mjukvaruutvecklingen av Iphone och Ipad. Forstall ska dessutom framgångsrikt ha lobbat för att dessa produkter skulle bygga på Mac OS X som mjukvarugrund, snarare än Ipod.

När Forstall lämnade år 2012 var han senior vice chef över IOS. Han lämnade i kölvattnet av IOS 6, den delvis kontroversiella programvaran som bytte ut Google Maps mot Apples hemmasnickrade (och katastrofalt dåliga) kart-app.

Forstall blir ofta hågkommen som en förkämpe för IOS tidigare skeumorfiska utseende under IOS tidiga dagar (minns träbokhyllan där tidningar i appen Newsstand stod, eller lädret med synliga sömmar i kalendern). Inte helt olikt Ive rörde även Forstalls avsked upp känslor bland Apple-intresserade.

Medan en del menade att Forstall stod i vägen för utveckling, såg andra honom som det närmaste Apple någonsin hade en direkt ersättare för Steve Jobs.

Åren som följde efter att Scott Forstall lämnat Apple såg vi IOS 7 släppas, med en design som var ett gigantiskt avbrott från föregående versioner av IOS. Det sågs som en seger för Ive, som från och med då även stod för mjukvarudesign. Nu har vi levt med IOS ”nya” design längre än vad vi hann uppleva IOS tidigare utseende.


Tony Fadell
Foto: Nest Labs

Tony Fadell

Innan Apple Watch, Ipad och Iphone var Ipod Apples självklara kronjuvel. Det var denna musikspelare som förvandlade Apple från bara ett datorföretag till ett företag som skapade ikoniska och historiskt framgångsrika prylar.

Ipod blev till mycket tack vare Tony Fadell, som då styrde ”Ipod & Special Projects Group” på Apple, och senare fungerade som senior vice chef över Apples Ipod-gren.

Medan Iphone var under utveckling argumenterade Fadell för att Apples telefon skulle bygga vidare på Ipods grund, vilket gick i klinch med Scott Forstalls uppfattning om att den skulle bygga på OS X. Fadell hörde till det förlorande laget i denna fråga och lämnade slutligen företaget 2008‚ ett år efter att Iphone hade lanserats.

Nu börjar Ipod snart höra till modern teknikhistoria, med den IOS-baserade Ipod Touch som den enda produkt som fortfarande bär Ipod-namnet. Ett bevis på att även den som befinner sig på topp snart kan knuffas ned från den tronen.


Steve Jobs
Foto: Apple

Steve Jobs

Det avsked från Apple som väger allra tyngst är bortgången av Jony Ives chef och kreativa partner Steve Jobs. Hans död år 2011 har för all framtid, tycks det som, framkallat en ström av ”det här hade aldrig hänt om Steve fortfarande levde”-påståenden. Lika många hävdade att Apple aldrig kunde lyckas utan sin medgrundare vid rodret.

Och ändå, snart åtta år efter Jobs död har Apple tuffat på som aldrig förr, faktiskt blivit mer framgångsrikt än någonsin tidigare. Det största arvet efter Jobs var helt enkelt Apple självt.

Mycket av detta kan också sägas om Jony Ive. Den uppfattning om industriell design han har etablerat har säkerligen anammats också av hans efterföljare, och även om han så småningom kommer lämna sina egna avtryck ska vi nog inte förvänta oss några dramatiska avsteg från vad vi ser idag. Det är helt enkelt inte hur ett företag i Apples storlek handlar.

Någon dag kommer Apple inte längre skina lika klart som det gör idag. Det är bara så det går. Få företag från ett århundrade sedan är fortfarande på sin absoluta topp idag. Men företaget kommer däremot alltid vara större än en enda person, även om den personen råkar vara Jony Ive eller Steve Jobs.

Jony Ives avsked från Apple, liksom hans mentors, markerar helt enkelt bara slutet på ännu ett kapitel i Apples historia.

Översättning och bearbetning: Samuel Nyberg.