Guilherme Rambo och Steve Moser har båda upptäckt ett nytt program i beta 2 av Mac OS Catalina. Programmet heter Expansion Slot Utility (gissningsvis Expansionskortsverktyg) och kommer hamna bland verktygsprogrammen på nya Mac Pro.

Med hjälp av programmet kan Mac Pro-användare fördela bandbredd mellan de olika anslutna korten, och se om något kort har installerats i en ofördelaktig kortplats (till exempel ett kort som kan utnyttja en x16-plats men har monterats i en av x8-platserna). En inställning kan aktiveras för att låta datorn automatiskt fördela bandbredden optimalt.

Apple hade ett liknande program mellan 2006 och 2008 för den första generationen av ursprungliga Mac Pro, men det försvann då 2008 års modell hade bytt till fast bandbreddsfördelning mellan de olika expansionsplatserna.

Expansion Slot Utility