En av nyheterna i det nya operativsystemet Ipad OS är att Apple har lyckats halvera latensen för Apple Pencil från 20 till 9 millisekunder, något som är positiva nyheter för alla som använder sig av pekpennan.

Förbättringarna beror på flera olika faktorer, däribland diverse optimeringar av programmeringsgränssnittet Metal och smarta algoritmer som kan förutspå kommande rörelser.

Apple har även använt sig av ”mid-frame event processing”, en ny teknik som för tillfället endast finns tillgänglig för Apples egna appar. Det innebär att latensen för tredjepartsappar hamnar på 13 millisekunder i Ipad OS, rapporterar Macrumors.

Enligt Apples mjukvaruchef Craig Federighi är målsättningen att den nya tekniken ska kunna erbjudas till alla utvecklare på sikt, men för tillfället är det inte möjligt av säkerhetsskäl.