Program på Macen installeras i normalfall i mappen Program, men det händer att det hamnar program på andra ställen också. Det kan till exempel vara ett program som lägger ett avinstallationsprogram för sig själv i sin supportmapp i Bibliotek eller någon helt annanstans.

Om du undrar var ett visst program ligger och inte hittar det i mappen Program, eller om du bara är nyfiken på vilka program du egentligen har på datorn, kan du använda Systeminformation.

Systeminformation öppnar du antingen genom att välja Apple-menyn -> Om den här datorn och sedan klicka Systemrapport eller genom att hålla nere alt och välja Apple-menyn -> Systeminformation.

Systeminformation

I Systeminformation får du en lång lista till vänster över olika slags komponenter i Macen, en lista över installerade komponenter i den valda kategorin uppe till höger och information om den eller de markerade komponenterna nere till höger.

Välj Program från listan till vänster så kommer programmet tugga en stund medan den läser in alla installerade program. Sedan fylls listan uppe till höger av program. Markera ett program för att se mer information om det, till exempel vilken utvecklare det kommer från och var på hårddisken det ligger.

En del program du hittar här hör till systemet och ligger i mappar inuti /System/Library/. Andra hör till program du använder, som ovan nämnda avinstallationsprogram. Men en del kan vara kvarlämningar efter gamla borttagna program som du inte helt blev av med – det kan till exempel vara ett program du drog från Program till papperskorgen som i själva verket hade ett avinstallationsprogram. Det kan också vara gamla versioner av program som har lämnats på hårddisken trots att en ny version har installerats vid sidan av.

I Finder

För att visa ett program i Finder kopierar du sökvägen (texten från / till .app till höger om Plats:), öppnar Finder, väljer Gå -> Gå till mapp (shift-cmd-g) och klistrar in den.