Under åren 2014-2017 redovisade Apple för låga intäkter gällande verksamheten i de nordiska länderna, något som gör att den amerikanska elektronikjätten nu tvingas betala in skatt i efterhand.

Enligt uppgift ska Apples nordiska dotterbolag betala in 396 miljoner kronor i uteblivna skatter för den aktuella perioden.

– De har kommit in med en omprövning, en egen korrigering, i efterhand. Apple har höjt sin beskattningsbara inkomst för dessa tre år, säger Karin Hjelmberg på Skatteverket i en kommentar till DI Digital.

Sedan tidigare har EU-kommissionen slagit fast att Apple betalt för lite i skatt för sin verksamhet på Irland, något som ledde till återbetalningskrav på 13 miljarder euro (motsvarande 140 miljarder kronor).