Efter att Apple och Qualcomm skrev på några papper och kom överens om att lägga ned alla juridiska stridigheter har mycket hänt: Apple kommer troligen kunna använda Qualcomms 5g-chip från år 2020, och Intel har som ett direkt resultat lagt ned alla sina försök att utveckla ett 5g-chip.

Qualcomms högsta chefer har blivit rikligt belönade för att man lyckades lägga ned stridsyxan, rapporterar CNBC. Högst bonus fick högsta hönset, vd:n Steve Mollenkopf, som kunde räkna hem 40 794 nya Qualcomm-aktier. De är värda över 30 miljoner kronor. Några av de andra högsta cheferna fick aktier värda mellan 10 och 20 miljoner kronor.

Apple nämns aldrig, men i sin motivering av utdelningarna nämner Qualcomms ”kompensationskommitté” att man lyckats komma överens med en av företagets nyckelkunder.