Apple har sedan många år tillbaka sitt internationella högkvarter i Cork på Irland. All försäljning av Apples produkter och tjänster utanför USA styrs och går via ett par irländska dotterbolag. Det är ett upplägg som hjälper Apple minimera sina skatteutgifter, även om det i dag inte ger samma minimala skatt som tidigare – EU har sett till att Irland tar ut rätt skatt.

Irländska Business World rapporterar nu att Apple tack vare detta är landets i särklass största företag. En sammanställning av de 1 000 största företagen i landet baserat på omsättning visar klyftan mellan Apple och resten: Apples omsättning förra året låg på 1 285 miljarder kronor, de 999 efterföljande företagen hade tillsammans en omsättning på 6 125 miljarder kronor. Apple stod alltså ensamt för 17 procent.

Irlands BNP för 2018 låg som jämförelse på 3 445 miljarder kronor.

Googles irländska omsättning låg förra året på 345 miljarder kronor, och Facebooks på drygt 200 miljarder kronor.