Google har under årens lopp fått en hel del kritik för den stora mängd information som samlas in om oss användare, något som gör det svårt att värna om den personliga integriteten när man använder företagets tjänster.

På sistone har Google vidtagit ett antal åtgärder för att fila på sitt rykte. Förutom att göra det möjligt att ställa in en tidsgräns för hur länge som sökhistorik och platsdata ska sparas har man även lagt till ett inkognitoläge i Google Maps.

Nu har det nya inkognitoläget även gjorts tillgänglig för IOS-användare, det enda som du behöver göra är att ladda ner den senaste versionen från App Store.

Krönika: Priset för Googles tjänster har blivit för högt

Använder du dig av inkognitoläget kopplas inte dina sökningar och körhänvisningar till ditt Google-konto. För att aktivera eller inaktivera läget trycker du på din profilbild, vilket innebär att du måste vara inloggad för att funktionen ska fungera.

Apple iPhone 11 64GB Pris vid test: 8590 kr.

Bästa pris just nu: 8000 kr