Joshua Cohen, tidigare professor i politisk filosofi på Standard University i USA, arbetar som filosof hos Apple. Sedan 2011 har Joshua Cohen varit anställd i Apples interna program Apple University, och blev ett tag senare heltidsanställd på företaget. Det skriver Quartz, som velat intervjua Joshua Cohen, men nekats av Apple.

Exakt vad som försiggår inom ramen för Apple University är oklart, men Appleinsider noterar att det är ett internt program inom Apple för vidareutbildning. Det sattes upp 2008 av Steve Jobs och från 2011 har det rapporterats att en del av programmet syftar till att ”internalisera idéerna från dess visionära grundare för att förbereda för den dagen han inte längre är kvar”.

Nu verkar det alltså som att Apple University har även en avdelning för filosofi. Vad Joshua Cohens arbete egentligen består i är i stort okänt, men enligt musiksajten Ludwig van Toronto, som lyssnade till ett tal Cohen höll 2016, är hans uppgift att ”identifiera de bästa saker som finns och förklara och förtydliga dem” efter att Steve Jobs ska ha rådgivit sina efterföljare att ”exponera er för de bästa saker människan har gjort och ta med det till vad ni gör”.