Ett av Apples huvudargument mot Qualcomm i den stämningsansökan som precis hade nått domstol i Kalifornien när företagen nådde en uppgörelse, var att Qualcomm tar för mycket betalt för sina patentlicenser.

För att visa det argumenterade Apples advokater att företaget hade samlat på sig licenser till fler än dubbelt så många patent från bland annat Huawei och Ericsson till en bråkdel av Qualcomms pris. Vad Apples advokater inte berättade var att patenten hade köpts just i avsikt att agera bevis mot Qualcomm, och Apple var egentligen inte intresserat av själva tekniken i dem.

Det här har framkommit från dokument Washington Post har kommit över, från den så kallade upptäcktsfasen av rättegången då parterna får tillgång till e-post och annan intern kommunikation från varandra. Qualcomms advokater upptäckte att Apple-chefer hade diskuterat hur de skulle ”selektivt filtrera” en grupp patentlicenser för att få ”maximal nytta” och utnyttja dem ”som bevis i dispyter med andra”. Qualcomm nämndes inte med namn, men företagets advokat menade att det är uppenbart vilka som avses.

Apples agerande är inte särskilt smickrande och kan komma åt påverka framtida utredningar av Qualcomm från konkurrensmyndigheter.