Fler uppgifter har framkommit om striden mellan Apple och Qualcomm sedan företagen nådde en uppgörelse och lade ner alla stämningansökningar mot varandra.

Washington Post har kommit över flera interna dokument från Apple som förmodligen hade lagts fram som bevis i den rättegång som avbröts efter bara en dag. I ett mejl från 2015 skriver Apples hårdvaruchef Johny Srouji till exempel om Qualcomm att ”ingenjörsmässigt har de varit bäst”.

Så tidigt som 2014 började Apples advokater planera stämningar mot Qualcomm, och strategin var att ”skada Qualcomm ekonomiskt” och ”göra Qualcomms licensmodell osäker”. Apple valde att vänta till efter slutet av 2016 då Qualcomm gjorde en stor utbetalning av rabatter enligt företagens gamla avtal.

En analytiker på UBS har gissat att den engångssumma Apple ska betala till Qualcomm ligger kring 55 miljarder kronor och att royalty-avgiften per Iphone i det nya avtalet blir cirka 75–85 kronor.