2015 var apples miljöpåverkan som allra störst med närmare 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan dess har utsläppen minskat och under 2018 var de nere på 25,2 miljoner ton, trots att Apples försäljning har ökat. Det framgår av företagets nya miljörapport som publicerades under torsdagen.

Apples totala utsläpp handlar till stor del om tillverkning och användning av produkter, medan bara två procent utgörs av driften av företagets egna kontor och anläggningar. 74 procent är tillverkning, med integrerade kretsar som den största enskilda posten. Laddning och direktdrift av IOS-prylar, Macar och övriga produkter står för 19 procent och transporter 5 procent.

Med tanke på att produkternas energiförbrukning är så stor är det kanske inte så konstigt att Apple har satsat så mycket på att reducera storleken och vikten på produkter, och gjort dem mer effektiva. Den genomsnittliga Apple-produkten i dag drar 70 procent mindre ström än för tio år sedan.

Materialteknik är också en viktig komponent. Apple skriver till exempel att nya Macbook Air drar har ett hälften så stort koldioxidavtryck tack vare återvunnen aluminium i chassit. Företaget går i rapporten igenom ämne för ämne vilka framsteg som har gjorts mot minskad åtgång och högre återvinningsgrad.

I ett stycke i rapporten skriver Apple att företagets produkter ”görs för att hålla” och ”gör det lätt att få dem reparerade om något går fel”, något som många användare av de senaste årens Macbook-modeller och alla som velat byta ett batteri eller uppgradera en Mac kan tänkas ha andra åsikter om.