När App Store var ny var det en stor glädje för många Iphone-användare att upptäcka nya appar. Många hämtade app efter app tills telefonen bågnade av alla appar. Kvaliteten på apparna ökade också hela tiden och nya appar dök upp som gjorde saker bättre än de tidigare.

I dag ser det annorlunda ut. Användarnas lust efter nya appar har avtagit rejält de senaste åren och många verkar nu nöja sig med att ladda ner de gamla vanliga apparna.

Eric Feng har studerat topplistorna på App Store som samlas in av App Annie för att se hur de har förändrats genom åren. Antalet nedladdningar per vecka som krävs för att hamna på App Stores topp 30-lista har legat nästan still sedan 2014, omkring 230 000. Samtidigt har den genomsnittliga åldern på appar på listan ökat och ökat, från mindre än två år 2014 till över fem år i dag.

Det innebär att vi användare har gått från att ladda ner huvudsakligen hyfsat nya, oetablerade appar till att ladda ner huvudsakligen väletablerade appar. Vi laddar ner lika många totalt, men App Store är ingen upptäcktsfärd längre. Ett stort och viktigt undantag är spel, där den genomsnittliga åldern faktiskt har minskat en aning.

Eric Fangs slutsats är att alla apputvecklare har lyckats med målet för App Store: Nästan allt du kan vilja göra med mobilen har en app som är så bra att de flesta är nöjda med den.