Ekg var en av paradfunktionerna när Apple Watch Series 4 lanserades hösten 2018. Den vanliga pulsmätaren kompletterades nu med elektriska sensorer för att kunna ta ett riktigt elektrokardiogram – det första någonsin i en brett tillgänglig konsumentprodukt.

Då var det bara för amerikaner, men i ett svep blev funktionen nyligen tillgänglig i 19 europeiska länder, däribland Sverige. Detta efter att funktionen fått den CE-märkning som behövs för att kunna användas inom EES. Här visar vi hur funktionen fungerar, och vad du behöver för att använda den.

Ekg-appen på Apple Watch

Om du inte har de senaste programvarorna på din Iphone och Apple Watch måste du börja där. Ta en stund att säkerhetskopiera din Iphone och uppdatera sedan båda prylarna till de senaste programvaruversionerna.


Det här behöver du

  • Apple Watch Series 4 med Watch OS 5.2 eller senare
  • En Iphone 5S eller senare med IOS 12.2 eller senare

Så gör du

När båda prylar är uppdaterade kan vi börja använda ekg-appen. Öppna ekg-appen på Apple Watch och följ sedan anvisningarna om att öppna appen Hälsa på din Iphone.

EKG-appen

När vi sedan startar ekg-appen från vår Apple Watch kan vi påbörja en mätning genom att hålla ett finger på den digitala kronan i 30 sekunder. På skärmen visas hur många sekunder som är kvar. Under mätningen bör vi vila armarna i famnen eller på ett bord för att få en korrekt avläsning.

Mätningen klassas sedan i en av tre kategorier; förmaksflimmer, sinusrytm eller oklar. Om appen upptäcker något som kan vara ett hjärtproblem uppmärksammas vi på detta och uppmanas kontakta en läkare.

Mätningarna sparas i appen Hälsa, varifrån vi också kan exportera mätningarna som en pdf för att visa en läkare.


Ekg-appen på Apple Watch

Så fungerar det

Apple Watch Series 4 har ny hårdvara bakom kulisserna för att göra ett elektrokardiogram möjligt. Under glasbaksidan och i den digitala kronan sitter nya elektroder. Med klockan på armen och ett finger på kronan skapas den krets som behövs för att mäta rytmen och styrkan i de elektriska signaler som får hjärtat att slå.

Apple Watch ekg-funktion ska, trots all avancerad teknik, inte jämställa med professionell utrustning som sjukvården har tillgång till. Apple Watch klarar av att ge en ensklid avledning, medan professionell utrustning kan ge många fler.

I den amerikanska debatten har vissa läkare varit oroliga för att teknik som Apple Watch ska göra att fler oroar sig för sin hjärthälsa helt i onödan – någon som är helt frisk behöver inte ta ett ekg. Andra menar att det kan vara ett bra sätt att mäta hjärthälsa sett över längre tid.

I vilket fall bör det resultat den nya ekg-appen ger bara ses som en första vägledning, och ett nytt sätt för vem som helst att hålla lite extra koll på sitt hjärta. Får vi en varning är nästa steg att uppsöka en läkare.

Bara Apple Watch Series 4 har den hårdvara som behövs för att ta ett ekg, men noterbart är också Series 1 och senare versioner av klockan kan upptäcka oregelbunden hjärtrytm. Klockan kontrollerar vår puls i bakgrunden och varnar om oregelbunden hjärtrytm upptäckts fem gånger under 65 minuter.

Det görs med den vanliga, optiska pulssensorn. Upptäcks något ovanligt får användaren en notis om detta.


Hur pålitlig är appen?

Pålitlig är det korta svaret, särskilt med tanke på att det inte i första hand rör sig om ett medicinskt instrument.

I en klinisk studie med nästan 600 deltagare jämfördes Apple Watch ekg-funktionalitet med en professionell utrustning som hade möjlighet att ge tolv avledningar, använd av en professionell kardiolog. Ekg-appen kunde i detta test avläsa förmaksflimmer med 98,3 procents känslighet, och identifiera en sinusrytm med 99,6 procents specificitet. Totalt sett kunde appen klassificera en hjärtrytm vid 88 procent av alla försök.

Det ska tilläggas att detta är Apples egna rapporterade siffror, och vi ser fram emot att ta del av helt oberoende siffror i framtiden.


Vad appen inte kan göra

Ekg-appen kan inte upptäcka många vanliga, hjärtrelaterade tillstånd, något som appen också påminner oss om flera gånger. Ekg är bra för att kontrollera hjärtats rytm, men fungerar inte som ett sätt att mäta hjärtats syretillgång eller en mer allmän hjärthälsa.

Ekg-appen kan inte upptäcka högt blodtryck, hjärtsvikt, högt kolesterolvärde eller andra former av arytmier.