I november 2017 inledde forskare vid Stanford-universitet en stor hjärtstudie i samarbete med Apple. Forskarna ville veta om en smartklocka (Apple Watch i det här fallet) kan upptäcka förmaksflimmer, och med hur stor träffsäkerhet. Frivilliga över hela USA anmälde sig till studien, som avslutades i höstas. Nu har forskarna lagt fram resultaten på en konferens i New Orleans.

Totalt deltog 419 093 personer över 22 år. 0,5 procent av deltagarna fick någon gång under studiens gång en varning från Apple Watch att de har en ojämn hjärtrytm. Runt 2 000 gick vidare till läkare för fortsatta undersökningar med ekg, vilket ingick som en del av studien.

84 procent av varningarna visade sig bero på förmaksflimmer. 34 procent av de som fått en varning hade förmaksflimmer under en vecka med konstant ekg, men forskarna påpekar att förmaksflimmer ofta kommer och går.

Undersökningen gjordes med Apple Watch Series 3 som upptäcker irreguljär hjärtrytm enbart med hjälp av pulsmätaren. Series 4 som släpptes i höstas har inbyggt ekg (aktiverat i USA än så länge) och kommer vara betydligt mer träffsäker.