En ny dag, en ny tur i striden mellan Apple och Qualcomm. I går meddelade en domstol att Qualcomm ska betala 9 miljarder kronor i uteblivna rabatter till Apple, i dag dömer en jury Apple att betala 290 miljoner kronor i skadestånd, rapporterar Cnet.

Domen gäller en av flera pågående domstolstvister mellan företagen. Här gäller det patent på bland annat strömsparfunktioner och Qualcomm har begärt omkring 13 kronor i ersättning per såld Iphone som utnyttjar tekniken, vilket juryn höll med om.

Under förhandlingarna de senaste veckorna har Apple bland annat påstått att ett av patenten i fråga borde ha en före detta anställds namn bland uppfinnarna, vilket skulle göra patentet ogiltigt, men juryn gick helt på Qualcomms linje.

Apple kommenterar domen:

Vi tackar juryn för utförd tjänst, även om vi är besvikna över resultaten. Qualcomms pågående kampanj kring påståenden om patentintrång är inget annat än ett försök att distrahera från de större problem de har med utredningar av deras affärsmetoder i amerikanska domstolar och runt om i världen.

Qualcomms chefsjurist anser däremot att domen är att litet bevis på värdet i företagets patentportfölj, och säger att företaget är ”tacksamt över att domstolar runt om i världen underkänner Apples strategi att inte betala för att använda våra immateriella tillgångar”.