Från början av Apples strid med Qualcomm har Apples royaltybetalningar för standardessentiella patent varit ett fokus. Apple har instruerat sina leverantörer att undanhålla royalties eftersom företaget menar att Qualcomm har undanhållit utlovade rabatter, och nu går en domare på Apples linje, rapporterar Reuters.

Domaren, vid distriktsdomstolen i södra Kalifornien, har gett ett preliminärt uttalande till Apples fördel. Qualcomm har i många år tagit betalt för patentlicenser av både tillverkare och underleverantörer, men Apple hade avtalat om en rabatt på delar av dessa. Qualcomm drog tillbaka rabatten efter att Apple stödde koreanska konkurrensverkets utredning av Qualcomm, och så inleddes den numera världsomspännande konflikten.

Om domen vinner laga kraft efter huvudförhandlingen i april kommer inte mycket hända, eftersom Apple redan har underlåtit att betala den del av royaltyavgifterna som motsvarar rabatten och Qualcomm redan har räknat det som en kostnad.

Ett annat pågående fall mellan företagen har nått fram till juryöverläggningen, men den har ännu inte fattat beslut. Qualcomm begär cirka 290 miljoner kronor i skadestånd för patentintrång.