När Linus Henze hittade en säkerhetsbrist i Mac OS nyckelring valde han först att inte visa den för Apple eftersom företaget bara ger hittelön för IOS, vilket vi har skrivit om tidigare.

Nu rapporterar 9 to 5 Mac att säkerhetsforskaren trots allt har valt att skicka sin upptäckt till Apple, trots att företaget har ignorerat flera mejl där han bland annat bad Apple förklara varför det inte har ett hittelönsprogram för buggar i Mac OS. Han anser att det är viktigare att användarna skyddas än att pressa fram förändring på Apple.

Apple har i flera år fått kritik för att inte göra lagom mycket för att dra nytta av säkerhetsforskares arbete via hittelöner. Företaget betalar mer än många konkurrenter men enbart för buggar i IOS och enbart till ackrediterade forskare.