Apple har skickat in en rapport till amerikanska finansmyndigheten SEC om företagets hantering av så kallade konfliktmineraler, det vill säga mineraler som bryts i områden där det råder väpnad konflikt, under 2018.

I rapporten skriver Apple att 100 procent av alla smältverk och raffinaderier som förser företaget med mineraler till produkter som Iphone och Mac under året genomgick en utomstående granskning för att kontrollera att ingen malm kommer från källor som utnyttjar försäljningen för att finansiera väpnade konflikter.

Fem smältverk och raffinaderier stängdes ute från Apples distributionskedja eftersom de antingen vägrade genomgå granskningen eller på andra sätt inte levde upp till Apples krav. Vid årsskiftet ingick 253 smältverk och raffinaderier för de mineraler Apple behöver som ofta kommer från konfliktområden: kassiterit (tenn), volframit (volfram), coltan och guld.

Rapporten är separat från Apples Supplier Responsibility Report som handlar om etik i hela distributionskedjan, och Environmental Responsibility Report, som handlar om miljöpåverkan.