Många moderna bilar är så kallat nyckelfria, och deras fjärrupplåsningssystem är ökänt osäkra och öppna för till exempel man-in-the-middle-attacker där en tjuv avlyssnar trafiken mellan ägarens nyckel och bilen, för att sedan skapa en kopia av nyckeln.

Det här har Apple kikat på, visar en nyligen publicerad patentansökan som lämnades in i februari 2017.

Patentet beskriver hur vanliga fjärrupplåsningssystem är en typ av enfaktorsautentisering som litar blint på att den som skickar ”lås upp”-signalen är ägaren utan att till exempel kontrollera vem det är som klickar.

Lösningen på det kan vara att använda biometrisk identifiering. Om Apple någonsin ger sig in på att tillverka egna bilar kanske du kommer låsa upp den med din Iphone eller Apple Watch. Genom att koppla den till flera användare kan bilen dessutom automatiskt justeras för att passa den som ska använda den, till exempel genom att ändra sitthöjd och avstånd från pedalerna.