Noyb (none of your business) är en ideell organisation baserad i Österrike vars syfte är att se till att gdpr efterlevs och att enskilda användare av digitala tjänsters rättigheter inte trampas på.

Organisationen har testat hur tio företag med streamingtjänster svarar på användares begäran att få ut alla personuppgifter företagen hanterar om dem, och inget av företagen gav fullständiga svar.

Dazn och Soundcloud svarade inte över huvud taget, medan Amazon, Apple, Flimmit, Netflix, Spotify och Youtube lämnade ofullständiga svar. De flesta skickade till exempel ingen information alls om varför uppgifter lagras, var uppgifter kommer ifrån och hur länge de lagras.

Hur tjänsterna svarade

Nyob har nu lämnat in klagomål till den österrikiska dataskyddsmyndigheten och vill att den går till botten med ärendet och helst dömer företagen att betala böter då de bland annat har ”medvetet och uppsåtligen” har brutit mot dataskyddsförordningens artikel 15.