Hur lukrativt är det att utveckla för IOS jämfört med Android? Apples marknadsandel globalt ligger omkring 15 procent men App Store har i flera år haft ungefär dubbelt så höga intäkter som Google Play Store.

Siffrorna visar sig upprepas även på mikronivå. Sensortower har publicerat en rapport som visar att antalet utvecklare som för första gången drog in över en miljon dollar (cirka 9 miljoner kronor) under året var 164 på App Store, men bara 88 på Play Store. Båda var ökningar från 2017 då siffrorna var 143 respektive 71.

Rapporten delas vidare in i kategorier, som visar att en tredjedel av de nya miljonapparna på App Store är spel, en åttondel hälsa- och träningsappar och en tiondel livsstilsappar. Hälsa och livsstil växte mest under året och är kategorier med många prenumerationsbaserade appar.

På Play Store är hela två tredjedelar av apparna spel och ingen annan kategori ligger över 6 procent.

Det är viktigt att komma ihåg att Play Store inte är den enda butiken för Android. Den finns till exempel inte i Kina, där tidigare siffror har visat att App Store går väldigt starkt. Men för utvecklare av annat än spel visar rapporten ändå hur viktig IOS-marknaden är.