I flera år har Apple publicerat rapporter över hur polis och andra myndigheter har begärt ut användares uppgifter från företaget, hjälp med att komma in i låsta enheter och liknande. När företaget nu släpper en rapport för perioden januari–juni 2018 är det med en ny, interaktiv design.

Den nya designen gör det lättare att navigera och hitta uppgifter från utvalda länder, men också att se en översikt över aktiviteten. Myndighetsförfrågningarna delas in i fyra kategorier: enheter (serienummer, imei), finansiell identifikation (exempelvis kortuppgifter), konton (Icloud) och nödsituationer.

Något förvånande är USA inte det land som står för flest förfrågningar. Förstaplatsen innehas istället av Tyskland, där myndigheterna begärde tillgång till 13 704 enhetsuppgifter, 1 229 finansiella identifikationer, 292 konton och 9 nödsituationer. USA är tvåa med 4 570, 918, 2 397 respektive 145 förfrågningar.

Apple skriver att begäran att få ut finansiell identifikation oftast handlar om bedrägeriutredningar, till exempel när någons kreditkort har stulits och använts på App Store.