I gruppsamtal med tjänster som Facetime är det ibland knepigt att höra vem som pratar, speciellt om du inte har video på och kan se vem som rör på läpparna. Ju fler deltagare desto svårare blir det.

Apple har funderat på det här och sökt patent på en teknik som kan underlätta. Tekniken Apple beskriver handlar om att placera varje deltagare i en egen kanal och sedan simulera hur dessa placeras ut i rummet du faktiskt befinner dig i så att du kan identifiera talare utifrån position i ljudrummet. Beräkningarna sker i flera steg och använder stereohörlurar för att skapa 3d-effekten.

Apples gruppsamtalspatent

Det hela gör att de olika deltagarna inte längre låter som deras röster kommer från samma punkt i rummet utan från varsin unik, precis som om du sitter runt ett konferensbord, blunder och lyssnar på andra mötesdeltagare.

Patentet beskriver även hur deltagare kan byta plats under pågående samtal, till exempel för att välja olika personer som leder mötet och placeras i mitten.