Något av det häftigaste med Apples smarta högtalare Homepod är hur bra den hör dina röstkommandon på andra sidan rummet med flera andra personer som pratar och hög musik.

Homepod använder både en uppsättning avancerade mikrofoner och maskininlärning som körs på A8-processorn i Homepod för att åstadkomma det. Som en del i Apples satsning på lite mer öppen forskning kring maskininlärning har företaget publicerat en artikel om exakt hur det går till.

När vi säger exakt menar vi på en mycket teknisk nivå. Artikeln börjar med att beskriva den matematiska modellen för vad Homepod försöker lyssna efter:

Homepod-matte

Därefter går artikeln igenom de olika tekniker Homepod använder för att filtrera ut röstkommandon från ekon, störande ljud och andra talare i rummet.