Apple och chiptillverkaren Qualcomm har varit i luven på varandra sedan början av 2017, i flera olika omgångar rörande bland annat flera olika påstådda patentintrång. De senaste anklagelserna fälldes i september, då Qualcomm anklagade Apple för att stjäla teknik från företaget som Apple sedan ska har delat med sig av till Intel. Apple har å andra sidan anklagat Qualcomm för att ta ut orimliga licensavgifter för sin teknik.

Efter att de två parterna inte lyckats nå en förlikning, och därmed avstyra en rättegång, rapporterar Engadget (via The San Diego Union-Tribune) att en amerikanska domstol nu beslutat om ett datum för när rättegången i denna senaste tvist ska börja: 15 april 2019.