Hur naturliga?

I denna tredje och sista omgång försöker vi utröna vilken som är vinnaren när det kommer till att vara så naturliga och lättbegripliga som möjligt. Förstår assistenterna följdfrågor? Hur behärskar de svenska? Siri har som enda digitala assistent länge begripit svenska, men har nu alltså fått sällskap av Google Assistent.

Rond 7: Naturligt språk och val av personer
På en del större språk kan vi växla mellan flera olika röster för Siri, och sedan ett tag tillbaka finns även svenska Siri både med en manlig och en kvinnlig röst. Google Assistent finns bara med en kvinnlig.

Båda har dock jobbat hårt på att inte låta så robotiska av sig. Båda pratar svenska överraskande bra, med en melodi och ton som låter ganska nära hur människor faktiskt pratar svenska.

Svenska Siri fick ett stort lyft i och med IOS 11, där Apple ansträngt sig för att Siri skulle låta mer naturlig och lokal i sitt språk. Som att lägga till en del svenska uttryck, och att dra ihop r och s efter varandra till att bli ett ”sh”-ljud. Båda assistenterna kan dessutom blanda engelska och svenska ganska omärkbart. Google Assistent är inte långt efter, men vi håller Siri som en aningen bättre samtalspartner i denna rond.

Vinnare: Siri


Siri vs Google Assistent på svenska

Rond 8: Svåraste svenska orden
Den här ronden är enkel: Förstår våra digitala vänner några av de mer komplicerade svenska orden? Vi säger en mening till de båda assistenterna där vi väver in orden internationalisering (ett av de längsta svenska orden som inte är två sammansatta ord), realisationsvinstbeskattning och brottsplatsundersökning. Inte så mycket för att vi är intresserade av resultaten assistenterna plockar fram, utan för att se om de över huvud taget känner igen orden.

Det visar sig vara en enkel match för båda två. Båda assistenterna känner igen orden utan problem, och kan dessutom ge relevanta svar. Så på denna front säger vi oavgjort. Svenskan är inget större problem för någon av dem.

Vinnare: Oavgjort.


Siri vs Google Assistent på svenska

Rond 9: Följdfrågor
Att kunna ställa en följdfråga till den vi pratar med är ett väldigt naturligt sätt att konversera, men Siri har allvarliga problem med att förstå vad vi håller på med här. Vi frågar ”hur högt är Empire State buildning?” väntar på svar, och ställer sedan frågan ”och Eiffeltornet?” Men där tappar Siri helt bort sig och förstår inte vad vi menar.

Andra gånger fungerar det bättre, som när vi frågar om vädret i en stad, och sedan direkt efter frågar ”... och i Stockholm?” Men resultatet är alltså ojämnt.

Google Assistent vet dock vad vi menar med våra följdfrågor, och blir denna ronds vinnare. Dessutom kan Assistent ge fler och rikare svar om USA:s och världens högsta byggnader, bara för att ge två exempel på hur mycket bättre Google är på att hitta information på nätet.

Vinnare: Google Assistent


Siri vs Google Assistent på svenska

Slutsats

Siri är bra på systemfunktioner och har varit det länge, men så fort vi blandar i att leta mer information på internet går det tyngre. Siri har inte det bästa ryktet, och även om Siri har blivit bättre med appen Genvägar (som kräver lite eget arbete att ställa in) är Google klart bättre på att servera nyttig information från internet.

Så länge vi är okej med att Google kommer åt våra kontakter och röstdata och vad vi söker på internet (men det vet Google förmodligen redan om dig) är vinnaren rätt klar.

Poängställning
Siri: 3
Google: 5

Vinnare: Google Assistent