I går skrev vi om ett fall där Apple är inblandat, som nu nått amerikanska högsta domstolen. Det började redan 2011 när en grupp konsumenter lämnade in en stämningsansökan mot Apple och AT&T, och det domstolen ska avgöra är om gruppen har rätt att stämma Apple för att ha skapat ett monopol med App Store.

Reuters närvarade vid måndagens förhandlingar och rapporterar nu att domarna verkade sympatisera med konsumentgruppen. Bloggen Scotus Blog skriver att efter att ha lyssnat på argument från båda sidors advokater i en timme var det bara rättens ordförande, John Roberts, som tydligt verkade vara på Apples sida.

Ett slutgiltigt besked väntas inte förrän i juni nästa år. Om Apple förlorar åker målet tillbaka ner till lägre instanser som får avgöra huruvida det faktiskt handlar om ett olagligt monopol.