I USA:s högsta domstol pågår just nu en rättegång som ska utreda om Apples App Store för IOS är ett monopol, där Apple anklagas för att ta ut överpriser på mjukvara. Boven i dramat är bland annat den 30-procentiga avgift som Apple tar från utvecklare som avgift för att sälja appar i butiken.

Rättegången har sina rötter ända tillbaka till 2011, när anklagelserna först dök upp. Apple motsätter sig föga förvånande rättegången, och har bett domstolen att istället rätta sig efter det beslut som en lägre rättsinstans tidigare tagit om att butiken inte är ett monopol, och därmed avstyra rättegången.

Missa inte! Så fungerar Spotify på Apple Watch – och här är alternativen

Apple menar att man med App Store bara agerar ”agent” för utvecklare som vill sälja mjukvara till konsumenter, medan andra menar att Apple i själva verket är en distributör som med sin särskilda ställning (IOS-användare kan som bekant bara installera tredjepartsmjukvara via App Store) kan ta ut för höga priser av konsumenten – en definitionsfråga som spelar stor roll för hur Apple involvering i app-försäljning och den 30-procentiga avgiften ska tolkas.

Under måndagen ska alltså domstolen höra fler argument för och emot Apples påstådda monopolställning.

Apple iPhone XR 128GB Pris vid test: 9429 kr.

Bästa pris just nu: 6990 kr