Swift Playgrounds är Apples programmeringsskola för nybörjare, där du lär dig koda Swift-kod på Ipad med enkla, snyggt designade pussel. Appen vänder sig främst till barn och skolelever, men har också hittat användare bland vuxna som är nyfikna på kod och aldrig har testat.

Tidigare i år lade Apple till möjligheten för tredjepartsutvecklare att skapa nya programmeringspussel till Swift Playgrounds, och nu har appen uppdaterats med flera förbättringar som ska göra det enklare att upptäcka nytt innehåll.

Sektionen What’s Next har också blivit bättre på att rekommendera passande fortsättningar när du har avslutat ett kursblock.

På den tekniska sidan har Apple gjort det enklare att markera kod och gestnavigeringen har förbättrats.