Apple har flera gånger tidigare prisats för sina satsningar på att göra teknik tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Nu får företaget en ny stor utmärkelse: Eleanor Roosevelt Humanitarian Award-priset som delas ut av Center for Hearing and Communication.

Sarah Herrlinger, chef för tillgänglighetspolicys och -iniativ, ska ta emot priset vid centrets årliga tillställning i New York.

I en intervju med centret säger Sarah Herrlinger att tillgänglighet har varit ett fundament sedan första början.

– Vårt mål är att göra fantastiska produkter som kommer alla till gagn, inte bara några av oss. Det har sin grund i vår tro på att alla har något unikt och speciellt att tillföra världen.

I intervjun nämner Sarah Herrlingen också att du kan boka en teckenspråkstolk för Genius Bar-support, men det framgår inte om det gäller globalt eller i USA.