Med Mac OS 10.14 Mojave har Apple infört ett nytt system för att ge olika program tillgång till funktioner i systemet och andra program. Det gör delvis att det blir mer att hålla koll på, men också att du får mycket mer finmaskig kontroll över vad program tillåts göra och vilka som får göra vad.

Tidigare har Mac OS haft två olika sätt att ge program djupare tillgång till systemet. För det första kan programmen begära administratörsbehörigheter för att exempelvis installera en kernel-extension eller lägga till sig i listan över program som startar automatiskt oavsett vilken användare som loggar in. För det andra kan program begära att få styra datorn med Hjälpmedel, en funktion som egentligen var tänkt för olika program som hjälper personer med olika funktionsnedsättningar.

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om du öppnar Systeminställningar -> Säkerhet och integritet och tittar i fliken Integritet finns Hjälpmedel i listan till vänster. Här kan program som till exempel Textexpander som vill autokorrigera inskriven text oavsett program få tillstånd att göra det. Program med tillstånd här kan i princip göra vad som helst, så var försiktig med vilka du godkänner.

I Mojave finns två nya kategorier i listan under Integritet: Full skivtillgång och Automatisering.

Full skivtillgång

Full skivtillgång

Full skivtillgång handlar om att ge program tillgång till alla filer på hela den interna hårddisken. Det behövs för till exempel backupprogram, antivirusprogram och möjligen en del andra program. Men förmodligen behöver du ge väldigt få program det här tillståndet.

Automatisering

Automatisering

Under Automatisering hamnar tillstånd för program att styra andra program och styra systemet. Programmet Airfoil behöver tillstånd att styra Spotify om du vill styra om Spotify till en nätverkshögtalare och System Events för att komma åt systemets ljud. När ett program vill ha åtkomst till ett annat program dyker en dialogruta upp där du kan tacka ja eller nej, och du kan enkelt ändra inställningen i efterhand i Systeminställningar.

För inställningarna under Hjälpmedel och Full skivtillgång måste du först låsa upp Systeminställningar med adminlösen, medan Automatisering inte anses lika känsligt och är öppet.