Tio tips för Terminalen

1. Ladda ned filer utan webbläsare

Har du url:en till en fil du vill ladda ned kan du faktiskt helt skippa steget via en webbläsare, och starta nedladdningen via Terminalen istället. Skriv in följande kommandon för att testa själv. Filen hamnar i mappen Hämtade filer.

Kommando:
cd ~/Downloads/
curl -O http://www.filnamn.se/filen/url.mp4

Bonustips: tryck ctrl + c om du vill stoppa nedladdningen. Detta stoppar de flesta kommandon i Terminalen.


Tio tips för Terminalen

2. Göm filer från snokande ögon

Hemligheter? Med ett enkelt kommando kan du gömma filer på ett effektivt sätt från terminalen. Enklast är att skriva chflags hidden och sedan dra filen direkt till Terminalen, så försvinner filen för ögat. Filen går dock att söka och hitta från Finder, precis som tidigare.

För att plocka fram filen igen byter vi bara ut hidden mot nohidden, och drar filen till Terminalen igen.

Kommando: chflags hidden (och chflags nohidden)


Tio tips för Terminalen

3. Kolla hur länge sedan det var du startade om datorn

Det här är mer eller mindre en klassiker i Terminal-sammanhang, och bland det enklaste vi kan göra. Skriv uptime i terminal så ser du hur länge sedan det var du startade om datorn senast.

Kommando: uptime


Tio tips för Terminalen

4. Förhindra vila

Gör du något väldigt viktigt på din dator som du inte kan avbryta, kanske en större nedladdning eller om datorn gör en viktig uppgift som tar längre tid, kan vi förhindra vila direkt från Terminalen. Kommandot (som har ett rätt passande namn) hindrar din Mac från att gå i vila ända tills du stoppar det med ctrl + c.

Kommando: caffeinate


Tio tips för Terminalen

5. Förhindra vila en bestämd tid

På samma sätt kan vi förhindra att datorn går i vila bara under en begränsad tid. Tiden skriver vi in i sekunder. Kommandot nedan hindrar datorn från att gå i vila i ett dygn (86 400 sekunder).

Kommando: caffeinate -u -t 86400

Tio tips för Terminalen

6. Spara skärmdumpar som pdf eller jpg 

Som standard sparas skärmdumpar i formatet png, men detta går enkelt att ändra till exempelvis pdf eller jpg – utan att behöva konvertera i efterhand. Kommandot nedan skapar automatiskt kommandon i jpg.

Kommando: defaults write com.apple.screencapture type jpg


Tio tips för Terminalen

7. Dark Mode i Mac OS High Sierra

Nya Mac OS Mojave har ett officiellt Mörkt läge inbyggt i systemet men vill du testa ett högst inofficiellt, väldigt ofärdigt försök till mörkerläge kallat Dark Chocolate kan du göra det redan i High Sierra (troligen har det använts för betatestande hos Apple). Skriv kommandot nedan och starta sedan om datorn.

Kommando: defaults write -g NSWindowDarkChocolate -bool TRUE

Det här är dock mer kul att testa än vad det är praktiskt (det ser riktigt illa ut på många håll). För att byta tillbaka skriver du kommandot nedan, och startar sedan om datorn.

Kommando: defaults delete -g NSWindowDarkChocolate


Tio tips för Terminalen

8. Lägg till mellanrum i Dock

Det här är ett rätt intressant sätt att skapa små mellanrum i dockan, kanske som ett sätt att hålla isär olika typer av appar eller för att sortera lite smartare i Dock. Skriv kommandot för varje mellanrum du vill skapa. För att ta bort det drar vi bort mellanrummen från Dock precis som vi tar bort ett program. Vi kan även flytta runt mellanrummen i Dock.

Kommando: defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{"tile-type"="spacer-tile";}'
killall Dock


Tio tips för Terminalen

9. Snabba upp Dock

Om du är en av dem som har Dock inställd på att gömmas automatiskt finns ett smart sätt att snabba på eller helt ta bort animationen för att få den att dyka upp lite snabbare.

Snabbare animation: defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -float 0.12;killall Dock

Ingen animation alls: defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -int 0;killall Dock

Återställ standardinställningar: defaults delete com.apple.dock autohide-time-modifier;killall Dock


Tio tips för Terminalen

10. Fixa ljudet på en trilskande Mac

Det drabbar oss då och då på vår Macbook Pro. Kanske beror det på T2-chipet, kanske är det något helt annat, men oavsett vilket är det här det snabbaste sätt att få tillbaka ljudet när det helt försvunnit. Genom att skriva in följande kommando startar vi enbart om ljudet, utan att behöva starta om hela maskinen.

Kommando: sudo killall coreaudiod

Läs mer! Maxa Macen: 11 smarta Mac-knep du måste ha koll på