Sökvägar och filsystemet

Sökvägar är ett sätt att beskriva mapphierarkin på datorn. På unixsystem börjar alla sökvägar med / (backslash) som betyder root och är översta nivån i hierarkin. Har du mer än en hårddisk eller andra lagringsmedier anslutna till Macen hamnar dessa som mappar i mappen /Volumes/. I andra unixssystem och på Linux hamnar de oftast i mappen /mnt/, medan Windows har ett annat sätt att jobba med flera separata hierarkien (C:\, D:\, E:\ och så vidare).

När du börjar kommer du med största sannolikhet ha den något förvirrande sökvägen ~ (tecknet tilde). Det är en unix-genväg som betyder den inloggade användarens hemmapp, vilket i Mac OS är en mapp med kontots kortnamn i /Users/-mappen. När du ser en sökväg som exempelvis ~/Library/Preferences/ och ditt konto har kortnamnet pelle blir den fullständiga sökvägen därmed /Users/pelle/Library/Preferences/.

För att flytta dig runt till olika mappar använder du normalt kommandot cd, men med Mac OS Catalina har Apple bytt standardkommandoradstolk från bash till zsh (för nya konton skapade på Catalina, har du uppdaterat kan du precis som tidigare byta själv). Zsh är modernare än bash och har flera praktiska genvägar, bland annat möjligheten att byta mapp genom att enbart skriva in sökvägen, utan cd.

En annan viktig sak att känna till är . och .. (en eller två punkter). En punkt betyder nuvarande mapp. Två punkter betyder mappen nuvarande mapp ligger i. Om du till exempel är i din hemmapp (/Users/dittnamn/) betyder .. /Users/. För att flytta dig uppåt en nivå i mapphierarkin använder du kommandot cd ..

(Vill du kolla vilket kommandotolk du använder skriver du in echo $0. För att byta till zsh om du har bash skriver du in chsh -s /bin/zsh)

man

Hjälp via man(ualen)

Om du undrar vad ett visst kommando gör eller hur du använder det kan du använda kommandot man. Som många äldre unixkommandon är det en förkortning – du märker snart att kommandona heter saker som ls (list), rm (remove), cd (change directory), cp (copy) och mkdir (make directory). I det här fallet är förkortningen så klart av ordet manual, och kommandot används för att slå upp andra kommandons syntax, det vill säga hur de används.

Skriv in till exempel man rm så dyker en beskrivning upp över hur du använder rm, med olika alternativ (till exempel -r för att radera mappstrukturer).

För att bläddra i en manual trycker du mellanslag. Retur stegar nedåt en rad i taget. Du kan skrolla uppåt i terminalfönstret för att se tidigare innehåll. Du kan också skrolla som i andra program med mus/styrplatta.

Styr själva kommandotolken

Oavsett vilket kommando du använder finns det en del funktioner inbyggt i själva kommandotolken (zsh eller bash i vårt fall) som det är bra att känna till. Inte minst ett antal kortkommandon.

Ctrl-a – flytta markören till början av inmatningen.
Ctrl-e – flytta markören till slutet av inmatningen.
Alt-höger/vänster – flytta markören i sidled ett ord i taget.
Ctrl-k – radera allt till höger om markören.
Ctrl-u – radera allt till vänster om markören.
Ctrl-l – rensa skärmen (tömmer inte nuvarande inmatning).
Ctrl-c – avsluta ett öppet kommandoradsprogram.
Uppil – bläddra bakåt bland tidigare utförda kommandon, så att du snabbt kan utföra samma igen.

Tabb-knappen har en speciell plats i användandet av terminalen. När du har börjat skriva in namnet på en fil eller mapp kan du trycka på tabb för att automatiskt fylla i resten av namnet om det bara finns en fil eller mapp som börjar med de bokstäverna. Skriv till exempel /U och tryck tabb så bör den fylla i /Users/.