Få delar av datorn är så avskräckande som kommandoraden, eller Terminalen som den också kallas. Ett fönster mot systemets Unix-innanmäte vars hela gränssnitt enbart består av text och styrs med exakt inskrivna kommandon. Skriver du fel kan du radera hela hårddisken. Eller så kan det åtminstone kännas för den som aldrig har gett sig på att använda den.

Men Terminalen är också ett oerhört kraftfullt redskap. Dels kan den snabba upp sysslor som är mycket krångligare i Finder och andra program. Dels ger den tillgång till funktioner som helt saknar motstycke i det grafiska gränssnittet. Mac OS har en massa dolda inställningar du bara kommer åt via Terminalen.

Nytt fönster
Ett tomt terminalfönster.

När du har lärt dig en del om hur Terminalen fungerar kan du dessutom använda kommandoradsprogram för att göra andra saker lättare eller smartare. Om du automatiserar Macen med Automator eller Applescript kan du köra så kallade shell scripts från Terminalen som en del av dessa.

Ett terminalkommandos anatomi

Öppna Terminal. Har du inte gjort det förut kommer du mötas av ett vitt fönster, tomt så när på lite text längst uppe till vänster. Texten är en så kallad prompt och består i vanliga fall av tre delar, från vänster till höger: Datorns nätverksnamn (som du ändrar i Systeminställningar -> Delning), sökvägen till den mapp du just nu befinner dig i, och den inloggade användarens kortnamn.

Ett typiskt kommando i Terminalen kan se ut så här:

rm -r ~/Downloads/Onödig\ mapp/
Så här kan du tänka på det:

Kommando alternativ parameter1 parameter 2parameter n
Ett kommando består av själva programnamnet och noll eller fler parametrar, eller inmatningar. Många program har även olika alternativ/funktioner, och i unixsystem som Mac OS är konventionen att alternativ skrivs in med ett eller två streck före, medan andra parametrar som sökvägar skrivs utan streck. I exemplet ovan är rm kommandonamnet (”radera”), -r ett alternativ (”radera rekursivt” vilket betyder att mappar tas bort också), och ~/Downloads/Onödig\ mapp/ en parameter (i det här fallet en sökväg till en mapp vi vill radera).

Läs även: Homebrew fixar alla saknade kommandon i Macens Terminal

Du kan också slå ihop flera kommandon på olika sätt. Det enklaste är ; (semikolon) som utför två kommandon efter varandra, oavsett resultatet. Med && mellan de två kommandona istället utförs det andra kommandot enbart om det första har lyckats. Om du till exempel vill ta bort en fil efter att ha skapat en kopia av den i ett annat format vill du så klart inte att den ska tas bort om kommandot som skapar kopian misslyckas.

Några vanliga kommandon

Här är några vanliga kommandoradsprogram du kommer ha nytta av att känna till.

cd ls
cd ~ följt av ls -al flyttar dig till din hemmapp och listar innehåll inklusive osynliga filer och mappar.

cd ~: gå till hemmappen.
ls -al: visa innehållet i nuvarande mapp, inklusive dolda filer, som en lista.
sudo: används före ett annat kommando för att utföra det som root (superuser). Krävs för att komma åt filer och mappar låsta till rootkontot.
sudo !!: kör föregående kommando igen som root. Praktiskt om du har försökt göra något och fått till svar att du inte har behörighet.
open [fil]: öppna en fil. Öppnar normalt i det program filen är associerad med, precis som om du hade dubbelklickat i Finder. Alternativet -a Programnamn öppnar i just det programmet. Du kan till exempel öppna en fil med namnet settings.plist i Textredigerare genom att skriva in open -a TextEdit settings.plist.
top: visar alla aktiva processer, normalt i den ordning de har startats baklänges från den senaste.

nano
Textredigeraren nano.

nano [fil]: öppna filen i en enkel textredigerare direkt i terminalen. Spara med ctrl-o följt av retur. Stäng och avsluta med ctrl-x.
mkdir [mapp]: skapa en mapp. Kan antingen vara en komplett sökväg där mappen ska ligga eller ett namn om du vill placera den i nuvarande mapp.
cp [fil] [ny plats]: kopiera en fil. cp -r kopierar en mapp och alla dess undermappar med bevarad struktur.
mv [fil] [ny plats]: flytta en fil. Lägg till -r för att flytta en mapp med undermappar.
rm [fil]: radera en fil. Lägg till -r för att radera en mapp och dess undermappar inklusive allt innehåll. Var försiktig! Om du skriver in sudo rm -r / raderar du allt innehåll på hårddisken utom systemfiler (som från och med Catalina ligger på en skrivskyddad volym).
touch [fil]: skapa en tom fil om det inte finns en redan.
kill [processnummer]: avslutar en process. Lägg till -9 för att tvångsavsluta. Du måste hitta processens id-nummer (pid), vilket du kan göra med till exempel top eller genom att köra ps aux | grep [programnamn]. Kan vara snabbare än att öppna Aktivitetskontroll för att hitta och tvångsavsluta program.
ditto [mapp1] [mapp2]: kopierar allt innehåll från mapp1 till mapp2. Skriver över filer med samma namn.
diskutil list: listar alla anslutna lagringsenheter med deras partitioner och filsystem/volymer.