När det blev möjligt att ladda ned och installera IOS 12 i september fick många av oss en vägg av text presenterad framför oss. Dokumentet hette ”Apples villkor för medietjänster”, och som vanligt med sådana här villkor måste vi godkänna texten innan vi kan gå vidare och fortsätta använda enheten som vanligt.

Även om det är rekommenderat är det nog försvinnande få som faktiskt tar sig tid att läsa igenom sida efter sida av användarvillkor när vi egentligen bara vill komma igång med att använda mobilen, appen, tjänsten eller vad det nu kan röra sig om. Troligen har du (liksom många andra) redan godkänt Apples nya medievillkor och sedan fortsatt använda tjänsterna på samma sätt som förr – men skulle det inte vara bra att veta vilka ändringar du egentligen godkände?

Vi har jämfört de senaste ändringarna i Apples villkor för mediatjänster och jämfört med de tidigare villkoren från 2016. I Apples medietjänster ingår Itunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music och Apple News.

I stora drag rör det sig om förändringar gällande prenumerationer och förtydliganden kring betalningsansvar när det inte finns några pengar att dra från det anslutna kortet. I de nya villkoren använder Apple sig även av de nya namnen på tjänsten Apple Books, som tidigare hette Ibooks, och Apple har förtydligat Face ID som en identifieringsmetod vid sidan om Touch ID.

Apples villkor

Inga pengar på kortet?

Du är fortfarande ansvarig för att betala för det du köpt även om du har för lite pengar på det anslutna betalkortet, eller om du byter betalmetod. Det kan låta självklart, men har i den senaste uppdateringen av Apples villkor uppdaterats, troligen för att minska eventuella missförstånd om en tvist skulle uppstå. Så här står det i klartext:

Om vi av någon anledning inte kan debitera din betalningsmetod (t.ex om den har upphört att gälla eller har otillräckliga medel) förblir du ansvarig för alla utestående belopp, och vi kommer att försöka samla in beloppet då du kan uppdatera betalningsmetoden.


Det här gäller om du ångrar en prenumeration

I takt med att prenumerationer blivit ett allt vanligare sätt att ta del av allt ifrån molnlagring till appar och musik har även Apple förtydligat sina villkor kring prenumerationer. Det är fullt möjligt att ångra ett köp av en prenumeration (mer om detta längre ned), men med vissa undantag.

Det är bara möjligt att ångra en prenumeration efter att första betalningen på prenumerationen har dragits. När den andra betalningen dras är det för sent. Så här skriver Apple:

Prenumerationstjänster kan endast avbeställas efter den första prenumerationen och inte efter automatisk förnyelse.


Prenumerationer när du inte kan betala

Apple har även förtydligat vad som händer med en prenumerationstjänst om du inte längre kan betala för den, något som inte var beskrivet i lika tydliga ordalag i den tidigare versionen av villkoren.

I klartext kan vår prenumeration pausas om vi inte betalar, och datumet för när nästa period av prenumerationen startar kan skjutas upp. Så här skriver Apple:

Om vi av någon anledning inte kan debitera din betalningsmetod (till exempel om den förfallit eller det inte finns tillräckligt med pengar) och du inte har annullerat den Betalda Prenumerationen, fortsätter du att ansvara för alla belopp som inte hämtats ut, och vi försöker debitera betalningsmetoden eftersom du kan uppdatera informationen om betalningsmetod. Detta kan leda till en förändring av starten på nästa period för den Betalda Prenumerationen och kan ändra vilket datum som du debiteras för varje period.

Apple förhåller sig också rätten att säga upp exempelvis en Apple Music-prenumeration om man inte lyckas ta betalt, men exakt hur många gånger eller hur länge Apple provar att dra betalningar från oss uppges inte.


Delning av köp

Under rubriken Familjedelning stöter vi också på en ny avdelning kallad Delning av köp. Där står bland annat att ”Familjeorganisatören” (som initiativtagaren till Familjedelning kallas) tar på sig allt ansvar för risker kopplade till att dela med sig av sin betalningsmetod till sina familjemedlemmar.

Om dina barn köper fejkpengar för riktiga pengar i något spel kan alltså ingen annan hållas ansvarig.