I många år har Mac OS haft en funktion kallad Gatekeeper som håller koll på om program har signerats kryptografiskt av utvecklarna. Standardinställningen i systemet är att inte tillåta några osignerade program, i ett försök att minska risken att drabbas av skadeprogram.

De senaste åren har dock fler och fler skadeprogram också signerats, vilket gör Gatekeeper mindre effektivt. Apple kan fortfarande stoppa skadeprogram med systemet Xprotect, men det kan inte stoppa tidigare okända program.

Därför har Apple nu tagit fram en ny lösning som ska hjälpa Macanvändare bli lite tryggare, utan att tvinga utvecklare att använda Mac App Store. Utvecklare kan skicka in sina signerade program till Apple, som gör en säkerhetskontroll och attesterar dem i en databas. Attesterade program visar en ny Gatekeeper-dialog när de öppnas i Mojave, för att skilja dem från vanliga signerade program.

I en framtida version av Mac OS kommer Apple inte längre tillåta signerade program att köras utan att först attesteras. Utvecklare som inte vill skicka in sina program kommer då tvingas släppa dem helt osignerade.