En grupp forskare vid University of North Carolina som studerar ätstörningar har fått en stor donation av Apple. Företaget har gett forskarna 1 000 Apple Watch för att dela ut till försökspersoner, rapporterar CNBC.

Forskarna hoppas kunna rekrytera 1 000 personer med olika hetsätstörningar. Data ska huvudsakligen samlas in i form av tankar och känslor som deltagarna fyller i med en app kallad Recovery Record, men klockorna kan även logga puls och annat som kan visa sig vara av värde i studien.

Forskarna har en hypotes om att episoder av hetsätning och efterföljande tömning kan visa sig i puls och andra biologiska mätvärden, men behöver mycket data för att kunna se några tydliga samband.

Enligt Kunskapscentrum för ätstörningar har cirka 180 000 svenska kvinnor och 30 000 män drabbats av ätstörningar. I USA har så många som 30 miljoner någon form av ätstörning, enligt ANAD.