Apples Bilder har en funktion för att byta datum på foton, vilket är praktiskt om du till exempel upptäcker att kameran var inställd på fel datum eller tidszon.

För att byta datum och tid väljer du de foton du vill ändra (alla kommer ändras till samma, vilket kan bli märkligt om du sätter samma klockslag på många), och väljer sedan Bild -> Justera datum och tid. Fyll i det nya datumet och/eller klockslaget och välj Justera. Du kan också välja en ny tidszon. Trots att du flyttar knappnålen på kartan ändras inte bildens platsdata – det gör du i en annan meny.

Om du råkar ställa in fel datum och vill återgå till originalet blir det lite knepigare. Bilder har inget sätt att ångra en datumändring och kan inte se vad originaldatumet var. Du måste därför ta hjälp av Finder.

  1. Markera bilderna du vill fixa.
  2. Välj Arkiv -> Exportera -> Exportera oförändrade original.
  3. Klicka Exportera och välj en passande tillfällig plats (du kan radera dessa när du är klar).
  4. Gå till de exporterade filerna i Finder, markera en i taget och titta när den skapades. Det kan du göra genom att visa info (cmd-i) eller använda kolumnvy (eller Mojaves nya förhandsvisningsvy).
  5. Datumet filen skapades är inte detsamma som det datum för fotot som Bilder ändrar (som sparas i exif-data). Därför kan exporterade original se ut att sorteras i en annan datumordning i Finder än de gör i Bilder.
  6. Gå tillbaka till Bilder och ändra datumet på bilden där till datumet du just kollade upp i Finder.
  7. Upprepa proceduren för varje bild med felaktigt datum.
Skapelsedatum

Om du har många bilder med felaktigt datum kan du använda programmet A Better Finder Attributes för att kopiera filskapelsedatumet till exif-datumet på alla samtidigt. Det fungerar med jpeg, tiff och många råformat men inte med Apples nya heic-format eller png.