Sensor Tower har publicerat ny statistik över appmarknaden, vilket huvudsakligen innebär siffror för Apples App Store och Googles Play Store.

I flera år har Play Store haft fler nedladdningar men App Store högre intäkter, och under tredje kvartalet i år var skillnaden i intäkter större än någonsin: App Stores totala intäkter var 93 procent högre. Det är den största skillnaden sedan Sensor Tower började mäta 2014.

App Store stod för 66 procent av de totala intäkterna under kvartalet, cirka 108 av 164 miljarder kronor. Det är en ökning med 23,3 procent jämfört med samma period 2017. Play Store ökade 21,5 procent till 56 miljarder kronor.

I båda butikerna står abonnemang för en stor del av intäkterna och växer snabbare än till exempel köp-i-appen i spel.