Markera en bildfil i Finder på en Mac med Mojave eller nyare operativsystem. Om du har kolumnvyn öppen ser du en förhandsvisning med information om filen till höger i Finder-fönstret. Längst ner i den ser du tre knappar: Rota till vänster, Märkning och Mer.

Det här kallas Snabbåtgärder och är ett nytt sätt att komma åt en funktion som funnits i alla år sedan Mac OS X först släpptes: Tjänster. Det handlar om små miniprogram som kan utföra olika åtgärder på filer eller mappar. Tjänster har alltid varit något av en ”poweruser”-funktion som få vanliga användare utnyttjar, och har mer eller mindre gömts undan i program- och kontextmenyerna. Snabbåtgärder är lättare att komma åt, och mer praktiska att använda.

Snabbåtgärder kan installeras av både tredjepartsprogram och av dig själv via programmet Automator. I det senare fallet handlar det helt enkelt om Automator-arbetsflöden som har förpackats för att fungera som snabbåtgärd.

Genom att skapa egna snabbåtgärder lägger du till nya smarta funktioner i Finder som gör att du slipper öppna filer för att göra förinställda åtgärder på dem. För att skapa en ny snabbåtgärd öppnar du Automator, väljer Arkiv -> Nytt (cmd-n) och väljer Snabbåtgärd.

Exempel: Krymp jpeg-bilder

För att ge ett konkret exempel av något praktiskt visar vi hur du gör en snabbåtgärd som tar bort onödig information i jpeg-filer och minskar filstorleken utan att ändra upplösning eller storlek. Resultaten är tänkta att visas på webben och vi konverterar därför först bilderna till srgb-färgrymden och sparar filen utan inbäddad icc-profil, vilket sparar mycket utrymme.

Om du ofta sparar skärmdumpar på Macen och vill konvertera dessa till jpeg för att dela på webben kan den här snabbåtgärden spara mycket tid (och bandbredd).

För att det ska gå måste du ha kommandoradsprogrammet Imagemagick, som du enklast fixar genom att först installera Homebrew.

  1. Öppna Terminal. Om du inte har Xcode måste du först installera kommandoradsverktygen, skriv in kommandot: xcode-select --install
  2. Kör kommandot: /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
  3. Kör kommandot: brew install imagemagick
Ny snabbåtgärd

När allt det här är klart går du tillbaka till Automator och din nya, än så länge tomma snabbåtgärd.

  1. Längst upp efter Arbetsflöde tar emot nuvarande byter du till bildfiler i Finder.
  2. Markera sökfältet uppe till vänster och skriv color. Dra åtgärden Använd Colorsync-profil på bilder till området som säger Dra hit åtgärder
  3. Välj Skärm -> sRGB IEC61966-2.1 från rullgardinsmenyn vid Profil.
  4. Välj Verktyg i listan till vänster och dra Kör kommandotolksskript till området till höger, under den första åtgärden.
  5. Ändra Överför indata: till som argument.
  6. Skriv in följande kod i rutan för skriptkod:
Färdigt

for f in "$@"
 do
 /usr/local/bin/mogrify -strip -quality 75 $f
done

Använd din snabbåtgärd

Spara och välj ett passande namn, till exempel Krymp Jpeg. Öppna Finder och markera en bildfil som du vill krympa. Kolla hur stor bildfilen är i kilobyte. Klicka på Mer… och välj din snabbåtgärd. Kolla storleken igen. Du kan använda snabbåtgärder som denna på flera bilder åt gången.

Det här är bara ett exempel bland de tusentals saker du kan skapa snabbåtgärder för. Med tillgång till både kommandotolksskript och Applescript går det att bygga riktigt avancerade funktioner för många sorters filer. Du skulle till exempel kunna få en textfil på annat språk översatt till svenska.

Inställningar

Stuva om för ännu snabbare användning

Om du klickar på Mer…-knappen i Finder och väljer Anpassa så öppnas Systeminställningar -> Tillägg -> Finder där du hittar en lista över alla installerade snabbåtgärder. Här kan du kryssa ur åtgärder du aldrig använder och inte vill visa i menyn, men vad som kanske är mindre uppenbart är att du kan stuva om i ordningen. Finder visar de två översta snabbåtgärderna direkt i förhandsvisningskolumnen; dra dina oftast använda snabbåtgärder längst upp i listan så kommer du åt dem utan att behöva gå via Mer-menyn.