Ägare av Imac Pro och Macbook Pro 2018 kan stöta på problem om de har tänkt reparera sina datorer någon annanstans än hos Apples egna butiker eller hos av Apple auktoriserade återförsäljare. När delar av datorns interna komponenter byts ut måste en proprietär mjukvara köras på datorerna. Körs det inte resulterar detta i ett ”oanvändbart system och en icke-komplett reparation”.

Direktiven från Apples klargörs i ett nytt, läckt dokument som Apple ska ha skickat ut till auktoriserade Apple Service Providers och som Motherboard kommit över, efter att Macrumors först rapporterade om detta nya förfarande för reparationer.

Komponenterna som berörs är på Macbook Pro 2018 följande; skärm, logikkort, Touch ID samt top caset inkluderande tangentbord, batteri, styrplatta och högtalare. Alltså merparten av datorn. För Imac Pro gäller de nya reglerna bara logikkortet och flash-lagringen.

I praktiken betyder det att användare inte kan laga dessa datorer hos en verkstad som inte har rätt mjukvara, en mjukvara som bara finns hos Apple-auktoriserade service providers.

Orsaken är det nya säkerhetsfunktionerna i T2-chipet, som numera integrerar många av datorns viktigaste delar, och dessutom innehåller en säker enklav för säker start, Touch ID och kryptering av lagringen.

Idag gäller de nya reglerna alltså bara Macbook Pro 2018 och Imac Pro, som båda har begåvats med T2-chipet. Men det är naturligtivs fullt tänkbart att fler Apple-datorer får det nya chipet i framtiden.