Apple har vunnit en långdragen patenttvist. 2015 dömde en domstol Apple att betala motsvarande 7,7 miljarder kronor i skadestånd till University of Wisconsin, för ett intrång på ett patent gällande processordesign som ägs av lärosätet. Summan har justerats flera gånger, men nu rentvås Apple helt och hållet.

Apples överklagan har nämligen efter tre år till slut behandlats av federala apellationsdomstolen i Washington, och den dömde till Apples fördel, rapporterar Reuters.

I domen står att ingen rimlig jurymedlem borde ha sett några patentintrång i det ursprungliga målet baserat på de bevis som presenterades. Skadeståndskravet nekas och Apple behöver inte betala något alls till universitetet.