Swift Playgrounds är Apples enkla programmeringsskola för nybörjare, med kurser i form av spel som spelas med hjälp av enkel programkod.

I en ny patentansökan från företaget handlar om hur konceptet kan utökas från en virtuell värld med olika figurer och annat som styrs, till att styra robotar ute i verkligheten.

Apple visar hur en app först kan guida användaren genom monteringen av en robot utifrån komponenter, och sedan gå vidare med programmeringen av roboten. Appen kan själv känna av om byggsatsen är monterad eller inte, och varje byggsats kan ha flera olika modeller precis som vissa Lego-byggsatser, som appen kan hålla reda på.

Swift Playgrounds kan redan i dag styra en del hårdvara med hjälp av tredjepartsprodukter, Lego Mindstorms till exempel.