Den här gången rör det sig om en Apple 1 i fullt funktionsdugligt skick som nyligen sålts via auktionsfirman RR Auction för 375 000 dollar, motsvarande ungefär 3,3 miljoner kronor. Det skriver Macrumors. I slutet av augusti såg vi först till datorn, och nu har den alltså fått sig en ny köpare.

Säljaren var en person som köpt datorn på The Byte Shop, där de första Apple-datorerna såldes för 666,66 dollar. Vem köparen är framgår inte, men hen får en funktionsduglig dator som hårdtestats i åtta timmar för att verkligen se att den fortfarande fungerar. Skicket bedömdes till 8,5 på tiogradig skala.

200 Apple 1-datorer ska ha byggts av Steve Jobs och kompanjonen Steve Wozniak när Apple var i sin linda. Av dem beräknas 60-70 stycken finnas kvar idag.